Ποιότητα

Πρωταρχικός στόχος της εταιρεία μας είναι η άριστη ποιότητα των προϊόντων,η οποία επιτυγχάνεται με καθημερινούς ελέγχους σε όλα τα στάδια, από την περισυλλογή του γάλακτος μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Πέραν τους εσωτερικούς ελέγχους , η εταιρεία μας διενεργεί και εξωτερικούς ελέγχους στέλνοντας δείγματα τελικού προϊόντος για ανάλυση σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια τα οποία εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO. Παράλληλα υπόκειται σε συχνούς ελέγχους από τον ΕΛΟΓΑΚ και τον ΕΦΕΤ.

Η τυροκομική μονάδα «Μιτάτο Μασαούτη» έχει άδεια λειτουργίας από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου με αριθμό πρωτοκόλλου 985/23-02-10 και έγκριση από τον ΕΦΕΤ με κωδικό αριθμό 17.2359.

Επίσης είναι πιστοποιημένη με ISO 22000:2005 και HACCP, από την εταιρεία TUV AUSTRIA HELLAS με αριθμό εγγραφής πιστοποιητικού 07010058.